This project is represented in:

EU     AT     BG     CZ     DE     DK     HR     ES     FR     IT     LT     PL     SE     SL

Vítejte!

Vítejte na www.solar-district-heating.eu/cz, internetové stránce projektů programu Intelligent Energy Europe SDHtake-off – Solar District Heating in Europe a SDHplus – New Business Opportunities for Solar District Heating and Cooling project!, Projekty mapují a podporují možnosti integrace solárních tepelných soustav do soustav zásobování teplem v Evropě.

Tato stránka Vám poskytuje aktuality a informace o soustavách zásobování teplem využívajících teplo ze solárních soustav a zprávy o průběhu projektů SDHtake-off a SDHplus.

Společenství vlastníků, developeři, průmyslové

Buďte v kontaktu s odborníky a zkušenými provozovateli solárních soustav v systémech CZT z celé Evropy. Čerpejte znalosti a informace z produktů, služeb a akcí spojených s projektem SDHtake-off.

Dodavatelé tepla, utility

Rozšiřte svou nabídku produktů a služeb o solární soustavy v systémech CZT. Využijte nabízených školení a kontaktů na partnery projektu. Nabízejte své služby prostřednictvím tohoto webu.

Dodavatelé komponentů, poskytovatelé servisních služeb, odborníci

Poučte se z nejlepších příkladů uvedených na této stránce a nalezněte zkušené partnery pro realizaci Vašeho projektu.

Politici, zákonodárci

Podpora zavádění solárních soustav do systemů CZT. Vytvoření příznivé energetické politiky a podmínek na trhu. Inspirujte se z příkladů motivačních program uvedených na této stránce.

Horizon 2020 project SDHp2m

View project results.

Participate in the upcoming SDH events

See our event calender for upcoming events.

SDH market initiatives in Europe

Get in contact with us!

SDH Knowledge database

Find what you need in one click!

SDH plant database

View more than 100 SDH plants realized in Europe!

Find professionals

Find business partners with long term experience in the field.

The SDH Newsletter is now included in the RES-DHC Newsletter