Velkoplošné solární soustavy v Evropě

Na níže uvedeném odkaze naleznete seznam doposud realizovaných solárních soustav s kolektorovou plochou větší než 1000 m2.