Atsinaujinančios ir nulinių emisijų šilumos tiekimas

Saulės energiją naudojančios centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) jėgainės yra pagrįstos didelio masto saulės šilumos technologijomis, tiekiančiomis gyvenamiesiems irpramoniniams vartotojams atsinaujinančią, nulinių emisijų šilumą iš didelių kolektorių laukuose per centralizuoto šildymo sistemas.

Dvidešimties metų veiklos patirtis, sistemų technologijos ir žinios yra gautos išdemonstracinių jėgainių Švedijoje, Danijoje, Vokietijoje ir Austrijoje.

Vis didėjantis susidomėjimas ir vis labiau komerciškai eksploatuojamos saulės energiją naudojančios centralizuoto šilumos tiekimo jėgainės rodo, kad tokios sistemos šiuo metu jau įžengė į rinką.

Šiuo metu stambūs saulės kolektoriai, sumontuoti ant žemės, dirba Danijos ir Švedijos laukuose ekonomiškai pagrįstomis kainomis.

Vokietijos gyvenamosiose teritorijose pastatų stoguose integruoti saulės kolektoriai kartu su sezonine šilumos saugykla tenkina iki 50 % metinių šilumos poreikių.

Austrijoje yra įgyvendintas tiesiogiai paduodamos saulės šilumos tiekimas į miesto centralizuotą šilumos teikimo tinklą.