Slovenski partner

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Laboratorij za hlajenje in daljinsko energetiko (LAHDE) in
Laboratorij za okoljske tehnologije v zgradbah (LOTZ)

Aškerčeva 6
1000 Ljubljana

izr. prof. dr. Andrej KItanovski
E-pošta: andrej.kitanovski@fs.uni-lj.si
Tel.: (01) 4771-408