Koordinator za Hrvatsku

Energetski institut Hrvoje Požar

www.eihp.hr

Savska cesta 163.
10000 Zagreb
Fax. +385 (0) 1 60 40 599

Jadranka Maras Abramović
E-mail: jmaras@eihp.hr
Tel. +385 (0)1 63 26 130

Vedran Krstulović
E-mail: vkrstulo@eihp.hr
Tel. +385 (0)1 63 26 125