Komercijalna primjena solarnog daljinskog grijanja (SDH) u nekim zemljama je već započela. Posebice u Danskoj, gdje sustavi solarnog daljinskog grijanja (SDH) proizvode toplinsku energiju uz tržišno prihvatljive troškove te izgradnja velikih postrojenja doživljava procvat. Nove aktivnosti na području solarnog daljinskog grijanja se ubrzano razvijaju, primjerice u Italiji, Francuskoj, Španjolskoj i Norveškoj.

U mnogim slučajevima, distributeri daljinskog grijanja kao glavnu prepreku primjeni SDH smatraju pokrivanje baznog opterećenja toplinskom energijom iz kogeneracijskih postrojenja i postrojenja koja koriste otpad; no nova saznanja pokazuju da se kogeneracija i sunčeva energija mogu uspješno kombinirati. Inovativni poslovni modeli sa solarnim daljinskim grijanjem mogu stvoriti dodatne koristi. Pritom je potrebno je prepoznati nove prilike, kao one koje nastaju iz uloge koju daljinsko grijanje iz obnovljivih izvora energije dobiva primjenom nove Direktive o energetskim karakteristikama zgrada i Direktive o promociji obnovljivih izvora energije. Projekt SDHplus je nastavak projekta SDHtake-off, dovršenoga u lipnju 2012.

Naziv

SDHplus – Nove poslovne prilike za solarno daljinsko grijanje i hlađenje

Trajanje projekta
7/12 do 6/15 (3 godine)

Ukupni budžet
1,88 mln EUR

Uz potporu
EC-Programa Inteligente energije u Europi

Cilj projekta:
Cilj SDHplus projekta je omogućiti širu primjenu sunčeve energije u daljinskom grijanju, kroz:

 • razvitak i demonstracijsku primjenu novih poslovnih modela za solarno daljinsko grijanje putem pilot projekata, s fokusom na korištenje obnovljivih izvora energije u toplinarstvu za ostvarenje energetski visoko učinkovitih zgrada
 • korištenje sunčeve topline u slučajevima gdje se kogeneracijska postrojenja vezana uz toplinarstvo više ne koriste za pokrivanje baznog opterećenja, uslijed visokih udjela vjetroelektrana i fotonaponskih elektrana na mreži, i prednosti koja im se tada daje kod redoslijeda uključivanja
 • integraciju korištenja sunčeve topline u izolirane toplinske mreže koje se ne temelje na kogeneraciji, i supstituciju kotlova
 • korištenje modernog i ekološkog imidža, te visoke društvene prihvatljivosti sunčeve energije, za postizanje veće raširenosti i boljeg marketinga daljinskog grijanja.

SDHplus projekt nadalje teži prenijeti stručna znanja unutar šest zemalja s tržištima u razvoju – Španjolska, Francuska, Hrvatska, Litva, Poljska i Slovenija – kao i institucionalizaciju širenja znanja na europskoj razini.

Očekivani rezultati
Sve veći broj sudionika iz sektora toplinarstva u sve više zemalja ima aktivnu ulogu u realizaciji sustava solarnog daljinskog grijanja, zahvaljujući ovim ishodima projekta:

 1. 1. Novi SDH poslovni modeli i SDH marketinške strategije stvaraju nove prilike za distributere daljinskog grijanja i ostale aktere na tržištu, i time doprinose rastu tržišta. Sudionici iz ovih skupina su preuzeli pokretanje 18 pilot projekata za primjenu SDH poslovnih modela i marketinških strategija. Znanja stečena pri tome će se proširivati.
 2. Za ostvarenje integracije sustava solarnog daljinskog grijanja pri različitim situacijama u toplinarstvu, pripremljeni su pokazni primjeri. Ti primjeri zainteresiranima služe za prevladavanje tržišnih prepreka (kao što su primjerice kombinacija s kogeneracijskim postrojenjem, visoki troškovi). Stručna znanja se prenose na sudionike na tržištu, pouzdani podaci i nova znanja se daju na raspolaganje, te se potiče replikacija ostvarenih postrojenja. U okviru projekta pripremit će se 39 analiza slučaja uz suradnju sa sudionicima iz sektora toplinarstva.
 3. SDH tržišta razvit će se u novim zemljama: Španjolska, Francuska, Hrvatska, Litva, Poljska, Slovenija. Procjenjuje se da mogu dostići kapacitet od 500 MWth do 2020. godine. Unutar projekta, aktivnosti se iniciraju putem direktnih obučavanja u ovim zemljama. Očekuje se edukacija 360 tržišnih aktera, te uključivanje 120 sudionika u SDH aktivnosti.
 4. Institucionaliziraju se diseminacijske aktivnosti visoke razine, posebice međunarodne SDH radionice i posjeti postrojenjima s ciljem edukacije interesnih skupina u toplinarstvu, kao i nova SDH konferencija. Nakon završetka projekta, ove radionice i konferencije će se nastaviti kao samo-održive aktivnosti u organizaciji toplinarskih udruženja. U okviru projekta očekuje se sudjelovanje najmanje 1000 relevantnih sudionika na ovim događanjima.

Stručnjaci procjenjuju da progresivni razvitak tržišta može dovesti do instaliranja oko 9 GWth SDH u Europi do 2020. godine. Ovdje predložene aktivnosti i njihov učinak nakon završetka projekta će doprinijeti razvoju ovog tržišta. Indikativno, utjecaj projekta na razvitak tržišta se može uzeti kao ± 20% gore navedene vrijednosti.

Partneri
SDHplus okuplja 18 partnera iz 13 europskih zemalja među kojima su udruženja, poduzetnici i instituti iz sektora toplinarstva i korištenja sunčeve energije.

 • Solites, Steinbeis Research Institute for Solar and Sustainable Thermal Energy Systems – Njemačka (koordinator projekta)
 • AGFW, German Heat and Power Association – Njemačka
 • CIT Energy Management – Švedska
 • AIRU, Italian District Heating Association – Italija
 • Ambiente Italia – Italija
 • CityPlan – Češka Republika
 • PlanEnergi – Danska
 • S.O.L.I.D. Company for Installation of Solar and Design – Austrija
 • Tecnalia – Španjolska
 • Tecsol  – Francuska
 • Energy Institute Hrvoje Pozar – Hrvatska
 • University of Ljubljana – Slovenija
 • Lithuanian Energy Institute – Litva
 • AMORCE – Francuska
 • EC BREC IEO – Poljska
 • Euroheat & Power – Belgija
 • CEA – National Solar Energy Institute – Francuska
 • Danish District Heating Association – Danska

Projekt podržava prateća industrija iz sektora toplinarstva i korištenja sunčeve energije.