SDHplus

Projekt SDHplus, který začal 1. července 2012, navazuje na projekt SDHtake-off.

SDHtake-off

Projekt SDHtake-off byl ukončen 30. června 2012. Cílem projektu bylo navázat spolupráci mezi zástupci teplárenských společností a dodavateli solárních tepelných soustav.