Solar District Heating

Solární soustavy pro zásobování teplem představují jednu z možností využití obnovitelných zdrojů v soustavách zásobování teplem.

Vývoj soustav dálkového zásobování teplem využívajících velkoplošných solárních soustav probíhal zejména ve Švédsku, Dánsku, Německu a Rakousku. Ve výše uvedených zemích jsou provozovány různé varianty systémů ve formě demonstračních a částečně i komerčních projektů. Více než dvacetileté zkušenosti s projektováním, výstavbou a provozem tohoto typu zdrojů přinesly celou řadu technických, ekonomických a legislativních poznatků, které aplikovány do praxe mohou umožnit jejich podstatnější rozšíření.

Nevýznamnější rozvoj SDH probíhá v současnosti v Dánsku. Je stimulován zejména nastavením daňového systému, kdy jsou zdroje energie využívající fosilní paliva značně znevýhodněny, což umožňuje ekonomickou návratnost obnovitelných zdrojů včetně velkoplošných solárních soustav. Již standardně vznikají komerční SDH projekty s reálnou dobou návratnosti investice do 10 let. V plánu dánské Asociace centralizovaného zásobování teplem je provozovat do konce roku 2015 solární soustavy v soustavách zásobování teplem o celkové ploše apertury 500 tis. m2.