Czy jesteś dostawcą ciepła sieciowego, producentem, operatorem systemu ciepłowniczego zainteresowanym budową i eksploatacją słonecznego systemu ciepłowniczego?

Projekt SDHplus ma służyć wsparciu takiej inicjatywy. Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z najbardziej doświadczonymi w Europie operatorami słonecznych systemów ciepłowniczych, inżynierami i ekspertami poprzez kontakt z krajowym krajowym help deskiem jak również z którymkolwiek paretnerem projektu.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami i narzędziami udostępnionymi w dziale Dokumenty jak również z usługami i narzędziami.

Polecamy poniższe produkty i usługi, które mogą być szczególnie przydatne:

  • Dokument Success factors in Solar District Heating, poświęcony zebraniu i analizie najważniejszych zrealizowanych instalacji SDH
  • Przewodnik SDH stanowi serię zebranych opisów zawierających techniczne i nie-techniczne informacje, doświadczenia i zalecenia dotyczące różnorodnych aspektów realizacji i eksploatacji słonecznych sieci ciepłowniczych
  • Znajdź eksperta: poznaj najbardziej zaawansowanych i doświadczonych w Europie operatorów słonecznych systemów ciepłowniczych i ekspertów tej branży

Zespół SDHplus pracuje obecnie nad kluczowymi zagadnieniami. Możesz być informowany na bieżąco o postępach realizowanych prac i udostępnianych wynikach.

  • symulacja i ocena działania oraz wsparcie komercyjnych zastosowań słonecznych systemów ciepłowniczych
  • rozwijanie i pilotażowe wdrożenia nowych modeli biznesowych dla słonecznych systemów ciepłowniczych
  • transfer know-how, tworzenie i zacieśnianie współpracy graczy rynkowych w Europie