Poszukujesz rozwiązań umożliwiających ogrzewanie budynku odnawialnym ciepłem? Sieciowe ciepło słoneczne daje wszystkie korzyści i komfort ciepła sieciowego, przy ograniczeniu zużycia energii pierwotnej. Dla budynków remontowanych lub nowych słoneczne ciepło sieciowe jest rozwiązaniem ekonomicznie atrakcyjnym, szczególnie biorąc pod uwagę standardy i wymogi energetyczne budynków.

Projekt SDHplus ma służyć wsparciu takiej inicjatywy. Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z najbardziej doświadczonymi w Europie operatorami słonecznych systemów ciepłowniczych, inżynierami i ekspertami poprzez kontakt z krajowym krajowym help deskiem jak również z którymkolwiek partnerem projektu.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami i narzędziami udostępnionymi poprzez stronę z udostępnionymi dokumentami  jak również z usługami i narzędziami znajdującymi się na tych stronach.

Polecamy poniższe produkty i usługi:

  • Poznaj zrealizowane projekty: ściągnij 'Success factors in Solar District Heating', lub skorzystaj z bazy instalacji
  • Poznaj eksperta, który wesprze inicjatywę
  • Nawiązuj kontakty uczestnicząc w wydarzeniach projektu SDHplus

Zespół SDHplus pracuje obecnie nad kluczowymi zagadnieniami. Możesz być informowany na bieżąco o postępach realizowanych prac i udostępnianych wynikach.

  • rozwijanie i pilotażowe wdrożenia nowych modeli biznesowych dla słonecznych systemów ciepłowniczych
  • przygotowanie wytycznych dla użytkowników
  • transfer know-how, tworzenie i zacieśnianie współpracy graczy rynkowych w Europie