Rozszerz ofertę produktów i usług o technologie i urządzenia słonecznych systemów ciepłowniczych dzięki wykorzystaniu wiedzy i porad ekspertów, udziałowi w sesjach szkoleniowych lub po prostu przedstaw własne produkty.

Projekt SDHplus ma służyć wsparciu takiej inicjatywy. Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z najbardziej doświadczonymi w Europie operatorami słonecznych systemów ciepłowniczych, inżynierami i ekspertami poprzez kontakt z krajowym krajowym help deskiem jak również z którymkolwiek paretnerem projektu.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami i narzędziami udostępnionymi w dziale Dokumenty jak również z usługami i narzędziami.

Polecamy poniższe produkty i usługi:

Zespół SDHplus pracuje obecnie nad kluczowymi zagadnieniami. Możesz być informowany na bieżąco o postępach realizowanych prac i udostępnianych wynikach.

  • symulacja i ocena działania oraz wsparcie komercyjnych zastosowań słonecznych systemów ciepłowniczych
  • rozwijanie i pilotażowe wdrożenia nowych modeli biznesowych dla słonecznych systemów ciepłowniczych
  • transfer know-how, tworzenie i zacieśnianie współpracy graczy rynkowych w Europie