Wspieraj rozwój słonecznych systemów ciepłowniczych przez tworzenie korzystnych strategii energetycznych i warunków rynkowych. Korzystaj z przykładów najlepszych praktyk i programów wsparcia, które są opisane na tej stronie.

Projekt SDHplus ma służyć wsparciu takiej inicjatywy. Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z najbardziej doświadczonymi w Europie operatorami słonecznych systemów ciepłowniczych, inżynierami i ekspertami poprzez kontakt z krajowym krajowym help deskiem jak również z którymkolwiek partnerem projektu.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami i narzędziami udostępnionymi poprzez stronę z udostępnionymi dokumentami  jak również z usługami i narzędziami znajdującymi się na tych stronach.

Polecamy poniższe produkty i usługi:

  • Weź przykład z innych miast, regionów i krajów, które wdrożyły strategie lub programy wspierania SDH: zapoznaj się z raportem 'Boundary Conditions and Market Obstacles'
  • Znajdź eksperta, który pomoże wdrożyć odpowiednią strategię oraz dobre praktyki planistyczne
  • Nawiązuj kontakty z przedstawicielami samorządów i konsultantami uczestnicząc w wydarzeniach projektu SDHplus adresowanych do planistów

Zespół SDHplus pracuje obecnie nad kluczowymi zagadnieniami. Możesz być informowany na bieżąco o postępach realizowanych prac i udostępnianych wynikach.

  • stymulowanie i wspieranie komercyjnych aplikacji słonecznych systemów ciepłowniczych
  • rozwijanie i pilotażowe wdrożenia nowych modeli biznesowych dla słonecznych systemów ciepłowniczych
  • transfer know-how, tworzenie i zacieśnianie współpracy graczy rynkowych w Europie