Jako reprezentant samorządu lokalnego możesz być zainteresowany programem rozwoju zrównoważonego budownictwa i zrównoważonego wykorzystania ciepła na poziomie regionalnym. W wielu miejscach w Europie rozwinięte zostały miejskie słoneczne dzielnice. Korzystając ze strony projektu można zapoznać się z przykładami dobrych praktyk jak również znaleźć doświadczonych partnerów, którzy mogą wspomóc rozwijanie SDH w Twoim regionie.

Projekt SDHplus ma służyć wsparciu takiej inicjatywy. Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z najbardziej doświadczonymi w Europie operatorami słonecznych systemów ciepłowniczych, inżynierami i ekspertami poprzez kontakt z krajowym krajowym help deskiem jak również z którymkolwiek partnerem projektu.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami i narzędziami udostępnionymi poprzez stronę z udostępnionymi dokumentami  jak również z usługami i narzędziami znajdującymi się na tych stronach.

Polecamy poniższe produkty i usługi:

  • Poznaj doświadczenia innych miast gdzie funkcjonują dzielnice zaopatrywane w ciepło z energii słońca: zgraj 'Success factors in Solar District Heating', lub poznaj projekty opisane w naszej bazie instalacji
  • Znajdź eksperta, który pomoże wdrożyć odpowiednią strategię oraz dobre praktyki planistyczne
  • Nawiązuj kontakty z przedstawicielami samorządów i konsultantami uczestnicząc w wydarzeniach projektu SDHplus adresowanych do planistów

Zespół SDHplus pracuje obecnie nad kluczowymi zagadnieniami. Możesz być informowany na bieżąco o postępach realizowanych prac i udostępnianych wynikach.

  • opracowanie wytycznych dla urbanistów
  • opracowanie studiów przypadków zrealizowanych w Europie
  • transfer know-how, tworzenie i zacieśnianie współpracy graczy rynkowych w Europie