Niemieckie Ministerstwo Gospodarki i Energii ogłosiło w dniu 1 lipca nowy program wsparcia dla projektów pt.  “Pilotażowe projekty instalacji ciepłowniczych 4.0”. Aby uzyskać dofinansowanie, sieć ciepłownicza musi dostarczać min. 50% ciepła ze OZE  lub ciepła odpadowego.

Ogólnodostępna sieć ciepłownicza 4.0 ma mieć maksymalną temperaturę zasilania 95°C. Promowane są innowacje, takie jak długoterminowe magazynowanie ciepła lub łączenie energii elektrycznej i cieplnej za pomocą dużych pomp ciepła lub kotłów elektrycznych. Niemieckie Ministerstwo Gospodarki i Energii nastawione jest na rozwój sieci ciepłowniczych o niskich temperaturach, co umożliwi wprowadzenie szerokiej gamy technologii OZE do systemu ciepłownictwa. Wsparcie przewidziane jest dla tzw. zimnych sieci ciepłowniczych o temperaturze zasilania 20°C, jak również klasycznych systemów ciepłowniczych, o ile temperatura zasilania nie przekracza 95°C.  Jednakże, aby spełnić warunek, nie więcej niż połowa odnawialnych źródeł ciepła może pochodzić ze biomasy, dlatego też większość zrealizowanych dotychczas projektów pochodzących w 20% z energii słonecznej i w 80% z biomasy nie mogą kwalifikować się jako projekty pilotażowe w ramach nowego systemu wsparcia.

Celem na poziomie politycznym jestudowodnienie ekonomicznej i technicznej wykonalności takiego systemu w conajmniej dwunastu przypadkach dzięki przeprowadzeniu studium wykonalności. Conajmniej sześć sieci ciepłowniczych należy zbudować lub  fundamentalnie przebudować do roku 2020.Sieci te powinny mieć co najmniej 100 połączeń lub minimalną ilość ciepła napoziomie 3 GWh rocznie.

Efektywność kosztowa ma priorytetowe znaczenie: zasilanie ciepłem ze wspieranych systemów powinno być tak samo konkurencyjne jak dostarczanie ciepła pochodzącego z paliw kopalnych. Wsparcie jest przewidziane na nową budowę lub przekształcanie istniejących sieci, ale podsieci niskich temperatur są również uprawnione do otrzymania wsparcia.Planowane są dwa etapy. W pierwszym kroku studia wykonalności są wspierane do 60% kosztów inwestycji. Na etapie już realizacji inwestycji, projekt jest wspierany kwotą wsparcia obejmującą do 50% całkowitych kosztów. Dodatkowo, przewidziane są działania informacyjno-promujące dla potencjalnych użytkowników sieci ciepłowniczych na poziomie 80% kosztów. Ponadto, udział lokalnych organizacji badawczych jest sponsorowany w 100%.

Gradacja  wsparcia jest pojęciem nowym. Sieć ciepłownicza uzyskuje dotację w wysokości 20% (lub 30% jeśli wnioskodawca jest właściciele małego lub średniego przedsiębiorstwa). Ponadto, system wparcia uwzględnia tzw.„zrównoważoną premię” (dodatkowe wsparcie) w wysokości 10% pokrycia kosztów: za każdy punkt procentowy w wysokości 0,2% udziału odnawialnych źródeł energii lub ciepła odpadowego w systemie posiadającym już 50% udziału ciepła z tych źródeł.

Kolejną innowacją jest “premia do efektywności kosztowej”, w przypadku uzyskania szczególnie niskich cen ciepła. Jeżeli cena ciepła spadnie poniżej 10 centów/kWh, bonus ten zwiększa się stopniowo. Jeżeli zostanie osiągnięta cena w wysokości zaledwie 5 centów/kWh dotacja może wynieść  maksymalnie 10% kosztów inwestycji. Długoterminowe magazyny ciepła są uważane za standard dla sieci ciepłowniczych 4.0, (chyba że, wdrożenie ich jest niemożliwe z ekonomicznego punktu widzenia).

Poprzedni program dotacji KfW dla odnawialnych sieci ciepłowniczych jest wciąż obowiązującym i nie jest zastąpiony nową propozycją. Mimo ogólnej zasady nie łączenia programów wsparcia, te dwa programy mogą występować razem, jeżeli projekt jest rozdzielony na kilka etapów.